https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle-320x320.png

UDŽBENICI

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

POPIS UDŽBENIKA U UPORABI u šk.god 2023./2024.

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

(prema Katalogu odobrenih udžbenika)

https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle.png

IV razred

 
              PREDMET – NAZIV UDŽBENIKA                AUTORI NAKLADNIK
HRVATSKI JEZK – PUTOKAZI  4                              udžbenik T.Marčan Školska knjiga

ENGLESKI JEZIK – FORWARD  4                                              udžbenik i radna bilježnica 

A.Gregović, V.Ivić, M.Jurković, A.Pavličević Školska knjiga
TALIJANSKI JEZIK – NUOVO PROGETTO ITALIANO 2 

                                          udžbenik i radna bilježnica 

Magnelli, Marin VBZ
NJEMAČKI JEZIK – Zweite sprache@DEUTSCH. de 4

                                          udžbenik i radna bilježnica  

Čajko, Lasić Školska knjiga
  POVIJEST – Tragovi  4                                           udžbenik  K.Erdelja, I.Stojaković Školska knjiga
FILOZOFIJA – Misliti i biti                                      udžbenik  I.Čehok Školska knjiga
LIKOVNA UMJETNOST 4 – Umjetnost, moć i stvaralaštvo                                                                                        udžbenik B.Petrinec Fulir, N.Stipetić Čus, A.Divković Mrše Alfa
ETIKA 4 – Etika ili o dobru                                     udžbenik Jakopec Školska knjiga
VJERONAUK – Gradimo bolji svijet                    udžbenik  Filipović, Hac, Živković Kršćanska sadašnjost
MATEMATIKA – Matematika  4 ; 1. i 2 dio, 3 i 4 sata tjedno                                                                       udžbenik Matić,Jukić Matić, Zelčić, Šujansky, Vukas, Dijanić Školska knjiga
INFORMATIKA – Informatika 1                            udžbenik V.Galešev, N.Dmitrović, V.Vlahović, D.Kregar, K.Lučić SysPrint
https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle.png

III razred

 
PREDMET UDŽBENIK AUTORI NAKLADNIK
HRVATSKI JEZIK PUTOKAZI 3                                               udžbenik T. Marčan Školska knjiga
ENGLESKI JEZIK FORWARD  3                udžbenik i radna bilježnica A.Gregović, M.Jurković, A.Pavličević Školska knjiga
MATEMATIKA MATEMATIKA 3  1 i 2.dio, 3 i 4 sata tjedno                                                                                        udžbenik Pletikosić, Matić, Jukić Matić, Zelčić,Njerš,Gortan,Srnec,Dijanić Školska knjiga
TALIJANSKI JEZIK NUOVO PROGETTO ITALIANO 2               udžbenik T. Marin, S. Magnelli V.B.Z.
NJEMAČKI JEZIK ZWEITE.SPRACHE@DEUTSCH.DE 3        udžbenik Irena Horvatić Bilić, Irena Lasić Školska knjiga
LIKOVNA UMJETNOST UMJETNOST I TUMAČENJE SVIJETA     udžbenik  Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Čus Alfa
POVIJEST TRAGOVI 3, udžbenik povijesti s dodatnim digitalnim sadržajem u drugom razredu gimnazije Igor Artić, Dijana Muškardin,Ivan Santica Školska knjiga
PSIHOLOGIJA PSIHOLOGIJA: udžbenik iz psihologije za drugi i treći razred opće gimnazije i treći razred jezične gimnazije V. Rakoci, A. Ribarić Gruber, Ž. Kamenov Alfa
VJERONAUK ŽIVOTU USUSRET: udžbenik katoličkoga vjeronauka za treći razred srednjih škola Ivica Živković, Sandra Košta, Nikola Kuzmičić Kršćanska sadašnjost
ETIKA ETIKA 3 – PRAVCIMA ŽIVOTA: udžbenik etike s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazija i srednjih škola Igor Lukić Školska knjiga
INFORMATIKA INFORMATIKA 1 V.Galešev, N.Dmitrović, V.Vlahović, D.Kregar, K.Lučić SysPrint
https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle.png

II razred

 

PREDMET UDŽBENIK AUTORI NAKLADNIK
HRVATSKI JEZIK PUTOKAZI 2                                           udžbenik T. Marčan Školska knjiga
ENGLESKI JEZIK FORWARD  2                 udžbenik i radna bilježnica A.Gregović, M.Jurković, A.Pavličević Školska knjiga
MATEMATIKA MATEMATIKA 2, 1 i 2 dio, 3 i 4 sata tjedno                                                                                   udžbenik Matić,Barišin, Jukić Matić, Zelčić, Mišurac, Gortan, Vujasin Ilić, Dijanić Školska knjiga
TALIJANSKI JEZIK NUOVO PROGETTO ITALIANO 1             udžbenik T. Marin, S. Magnelli V.B.Z.
NJEMAČKI JEZIK ZWEITE.SPRACHE@DEUTSCH.DE 2      udžbenik Irena Horvatić Bilić, Irena Lasić; Školska knjiga
LIKOVNA UMJETNOST ČOVJEK I PROSTOR: udžbenik iz likovne umjetnosti za drugi razred gimnazije     Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Čus Alfa
POVIJEST TRAGOVI 2, udžbenik povijesti s dodatnim digitalnim sadržajem u drugom razredu gimnazije                                                     Denis Detling, Ivan Peklić, Zdenko Samaržija Školska knjiga
LATINSKI JEZIK Elementa linguae latinae                       udžbenik Jadranka Bagarić Školska knjiga
GEOGRAFIJA Geografija 2, udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola Emil Čokonaj, Dragutin Feletar Meridijani
VJERONAUK Dođi i vidi 2: udžbenik katoličkoga vjeronauka za 2. razred srednjih škola Ivo Džeba, Mario Milovac, Hrvoje Vargić, Šime Zupčić Salesiana
ETIKA ETIKA 2 – TRAGOVIMA ČOVJEKA: udžbenik etike s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu gimnazija i srednjih škola Igor Lukić, Mario Zec, Zlata Paštar Školska knjiga
INFORMATIKA INFORMATIKA 1                                      udžbenik V.Galešev, N.Dmitrović, V.Vlahović, D.Kregar, K.Lučić SysPrint
https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle.png

I razred

 

              PREDMET –  UDŽBENIK                 AUTORI NAKLADNIK
HRVATSKI JEZIK – PUTOKAZI 1                       udžbenik T.Marčan Školska knjiga
TALIJANSKI JEZIK – NUOVO PROGETTO ITALIANO 1  

                                                   udžbenik i radna bilježnica

Magnelli, Marin VBZ
ENGLESKI JEZIK – FORWARD 1    udžbenik i  radna bilježnica A.Gregović, M.Jurković, A.Pavličević Školska knjiga
NJEMAČKI JEZIK – Zweite.sprache@DEUTSCH.de 1 

                                                  udžbenik i radna bilježnica

Horvatić Bilić, Lasić Školska knjiga
LAGINSKI JEZIK – Elementa linguae latinae       udžbenik Bagarić Školska knjiga    
POVIJEST – Tragovi 1                                           udžbenik  Caput, Ujaković, Vorel Školska knjiga
LIKOVNA UMJETNOST – Umjetnost i čovjek    udžbenik  Petrinec Fulir, Stipetić Ćus, Alfa
VJERONAUK – Vjeronauk 1 – Dođi i vidi 1          udžbenik  Periš, Vučetić, Vulica Salesiana

MATMATIKA – Matematika 1, 1. i 2. dio, 3 i 4 sata tjedno     udžbenik

Pletikosić, Barišin, Jukić Matić, Gortan Vujasin Ilić, Dijanić Školska knjiga
GEOGRAFIJA – Geografija 1                                    udžbenik Čokonaj, Vuk Meridijani
ETIKA – Etika 1                                                         udžbenik Čoh, Matuš, Lamot Školska knjiga
INFORMATIKA – Informatika  1                             udžbenik  V.Galešev, N.Dmitrović, V.Vlahović, D.Kregar, K.Luči SysPrint
SOLFEGGIO – Solfeggio S. 1                                  udžbenik Golčić HKDJ
https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle.png

II pripremni razred

 

               Naziv udžbenika                  autor nakladnik
SOLFEGGIO (za II. pripremni razred) Golčić HKDJ

I pripremni razred

 

               Naziv udžbenika                  autor nakladnik
SOLFEGGIO (za I. pripremni razred) Golčić HKDJ