https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle-320x320.png

ŠKOLSKI ODBOR

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle.png

ŠKOLSKI ODBOR

Članovi Školskog odbora

1. Slađana Čolović, predsjednica Školskog odbora
2. Marin Jureša, predstavnik Osnivača
3. Mila Kožul, predstavnica Osnivača
4. Siniša Maroević, predstavnik Osnivača
5. Daniela Marinović, predstavnica nastavnika/str. suradnika
6. Natalija Cvitković, predstavnica Radničkog vijeća
7. Damira Huljev, predstavnica Vijeća roditelja