https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle-320x320.png

ŠKOLSKI ODBOR

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle.png

ŠKOLSKI ODBOR

Članovi Školskog odbora

1. Slađana Čolović, predsjednica Školskog odbora
2. Adam Butigan, predstavnik Osnivača
3. Marin Jureša, predstavnik Osnivača
4. Mila Kožul, predstavnica Osnivača
5. Daniela Marinović, predstavnica nastavnika/str. suradnika
6. Natalija Cvitković, predstavnica Radničkog vijeća
7. Damira Huljev, predstavnica Vijeća roditelja