https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle-320x320.png

POVIJEST

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle.png
“Saki neka stori svoju dužnost, saki neka svoj talent stavi va službu svojega naroda i njegove duhovne ili materijalne kulture.”
(Ivan Matetić Ronjgov)

Glazbena škola u Rijeci osnovana je dekretom Gradskog magistrata Rijeke, dana 20. lipnja 1820. godine, a počela je s radom početkom II. polugodišta školske 1820./1821. godine. Velike zasluge u postavljanju temelja glazbene škole ima prvi učitelj škole, Venceslav Wenzel.

Od samog početka škola je, osim osnovne svrhe osposobljavanja kadrova za sve potrebe glazbenog života grada imala neobično opsežnu i raznoliku javnu djelatnost svojih učenika i učitelja pa se može reći da je bila ne samo pedagoška već i ustanova koja je iznjedrila mnoge mlade talentirane glazbenike. Od 1855. do 1862. godine u školi radi, kao nastavnik gudačkih instrumenata Ivan Zajc mlađi, poznati skladatelj.

https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/gs-imr-tlocrt-nacrt-1902.jpg

Tijekom XIX. i na samom početku XX. stoljeća školovanje nije nikada trajalo duže od 6 godina što pokazuje da je škola u svom dugogodišnjem djelovanju dosegla razinu niže glazbene škole. U tridesetim godinama XX. stoljeća , uvođenjem desetogodišnjeg obrazovanja, nastaje srednja glazbena škola koja u međuratnom razdoblju nosi naziv Scuola comunale di musica.

U razdoblju nakon oslobođenja, 1945. godine, Muzičku školu karakterizira unaprijeđenje nastave i organizacijsko sređivanje rada, čemu je veliki doprinos svojim pedagoškim iskustvom i znanjem dao Ivan Matetić Ronjgov, skladatelj koji je istražio i umjetnički afirmirao istarsko-primorsku narodnu glazbu, a kao nastavnik radio u školi od 1947. do 1951. g.

Godine 1963. ustanova dobiva naziv Muzička škola “Ivan Matetić Ronjgov” Rijeka.

Reformom odgoja i usmjerenog obrazovanja 1978. godine škola ulazi u sastav Centra za kadrove u obrazovanju i kulturi, da bi, 1992. godine, postala ponovno samostalna ustanova s dragim joj imenom Ivana Matetića Ronjgova.