https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle-320x320.png

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Nastavni plan i program za osnovnu glazbenu školu

https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle.png
  1. UVOD

Od ostalih grana umjetnosti glazba se razlikuje, između ostalog, i po tome što ima svoj odgojno-obrazovni sustav koji je po svom trajanju i tradicionalnoj podjeli na stupnjeve – predškolski, osnovni, srednji i visoki – sastavni dio hrvatskoga školskog sustava.
Potreba za vlastitim odgojno-obrazovnim sustavom te u svezi s tim potreba da profesionalni glazbeni odgoj i obrazovanje započne u ranoj dječjoj dobi, objašnjava se složenošću posebnih glazbenih vještina kao što su naprimjer pjevanje po notnom tekstu, točnije: vještina svjesnog čitanja notnog teksta i vještina sviranja na glazbalu, što je uz mnoštvo drugih znanja, vještina i navika potrebno svakom glazbeniku bez obzira na profil, odnosno zanimanje.
U okviru glazbenoga odgojno-obrazovnog sustava osnovna glazbena škola predstavlja stupanj na kojem se stječu osnove za nastavak glazbenog odgoja i obrazovanja na srednjem i visokom stupnju.

  1. CILJEVI I ZADAĆE ODGOJA I OBRAZOVANJA

Cilj je glazbenoga odgojno-obrazovnog sustava da odgojem i obrazovanjem profesionalnih glazbenika različitih profila i zanimanja stalno proizvodi onaj dio društvene nadgradnje koji je obuhvaćen pojmom glazbene umjetnosti.
Zadaci su glazbene škole:
– omogućiti učenicima stjecanje vještine sviranja na kojem od glazbala koja se u školi poučavaju te razvijati učenikove glazbene sposobnosti – produktivne i reproduktivne
– omogućiti uz učenje glazbala stjecanje i drugih važnih glazbenih znanja, vještina i navika, omogućujući učenicima cjelovit glazbeni razvitak
– pratiti učenikov napredak u cjelini i u svim pojedinim elementima napredovanja – glazbenosti, znanjima i vještinama kako u cilju usmjeravanja učenika za one djelatnosti (glazbalo) na kojima su im izgledi za uspjeh najveći, tako i u pogledu njihova krajnjega profesionalnog usmjerenja
– razvijati u učeniku, upoznavanjem hrvatske kulturne baštine osjećaj pripadnosti i bogatstvo različitosti umjetničke glazbe
– voditi brigu o osobito sposobnim i darovitim učenicima
– brinuti se da se cjelokupni odgojno-obrazovni proces odvija prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje osobnosti svakog učenika
– voditi brigu pri upisivanju učenika na pojedino glazbalo o društvenim potrebama, posebice u trenutku kad se donosi odluka o konačnom glazbenom usmjerenju
– promicati glazbu, putem javne djelatnosti (priredbe, koncerti, smotre, natjecanja…) i utjecati na unapređivanje glazbene kulture u sredini u kojoj škola djeluje.

  1. ORGANIZACIJA RADA

U osnovnoj glazbenoj školi uče se sljedeća glazbala: glasovir, harmonika,  violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, mandolina, harfa, flauta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, truba, rog, udaraljke.
Osim nastave glazbala svi učenici osnovne glazbene škole obvezno pohađaju nastavu solfeggia i skupnog muziciranje (zbor ili orkestar ili komornu glazbu), a u šestom razredu – glasovir obvezno za učenike koji žele nastaviti školovanje u srednjoj školi, te teoriju glazbe izborno.
Posebnu programsku cjelinu čini pripremni program koji traje jednu ili dvije godine.
Upis u glazbenu školu obavlja se na temelju položenog prijem­nog ispita. Učenici osnovne glazbene škole redovni su polaznici osnovne općeobrazovne škole. Između tih dviju škola potrebna je suradnja radi osiguravanja uvjeta rada učenike.
Nastava je u glazbenoj školi INDIVIDUALNA i SKUPNA. Individualna je nastava glazbala, dok je skupna nastava solfeggia i skupnog sviranja.
Kako svi učenici imaju tijekom školske godine javne solističke nastupe, potrebna je i korepeticija (naznačena u planu osnovne glazbene škole).

  1. NASTAVNI PLAN
  NASTAVNI PREMET    BROJ SATI U TJEDNU
       RAZRED
  Obvezni predmeti I. II. III. IV. V. VI.
  Temeljni predmet struke 2 (70’) 2 (70’) 2 (70’) 2 (70’) 2 (70’) 2 (70’)
  Solfeggio 2 (70’) 2 (70’) 2 (70’) 2 (70’) 2 (70’) 2 (70’)
  Skupno muziciranje 2 (70’) 2 (70’) 2 (70’) 2 (70’)
  UKUPNO 4 (140’) 4 (140’) 6 (210’) 6 (210’) 6 (210’) 6 (210’)
  Izborni predmeti
  Glasovir 1 (35’)
  Teorija glazbe 1 (35’)
  Korepeticija na svakih 25 učenika 1 sat u tjednu

Napomene:

1) Nastavni sat traje 45 minuta, osim za temeljni predmet struke od I. do III. razreda i glasovir (izborni predmet) koji traje 30 minuta, a za zbor ili orkestar 60 minuta.

2) Skupno muziciranje mogu biti nastavni predmeti: zbor ili orkestar ili komorna glazba.