https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle-320x320.png

NASTAVNICI

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle.png

NASTAVNICI

  • Odjel za klavir
  • Odjel za gudače, gitaru i harfu
  • Odjel za puhače, harmoniku, udaraljke i pjevanje
  • Teorijski odjel
  • Odjel za općeobrazovne predmete

Odjel za klavir

Pročelnica odjela: Daniela Marinović, prof.

1. Jelena Barbarić Mijalić
2. Ivan Bošnjak
3. Mario Buljan
4. Tanja Butković Verzon
5. Albert Buždon
6. Ana Dražul
7. Eva Frančišković Bolanča
8. Patrizia Grbac
9. Laura Gudelj
10.Dorian Hatta
11. Jadranka Jurić
12. Sandra Klen Glasnović
13. Sanja Kranželić
14. Jasna Kvaternik Janković
15. Daniela Marinović
16. Borjana Pantelić Skladany
17. Judita Plazonić
18. Sara Rapotec
19. Ivona Šarčević
20. Ivana Vrban
21. Doris Knežević

Odjel za gudače, gitaru i harfu

Pročelnik odjela: Mauro Šestan, prof. savjetnik

gudači

1. Mauro Šestan – violončelo
2. Vedrana Veljačić Linić – violina
3. Maja Veljak – violina
4. Anamarija Radman – violina
5. Nataša Veljak – violina
6. Nives Vadlja Šimunić – viola
7. Aleksandar Vadlja – kontrabas

gitara

1. Slađana Čolović
2. Luka Toman
3. Dragan Mamuza

harfa

1. Jasna Štiglić

Odjel za puhače, harmoniku, udaraljke i pjevanje

Pročelnica odjela: Ingrid Haller, prof. savjetnica

puhači
1. Goran Prša – klarinet
2. Mauro Mičetić – klarinet
3. Nereo Arbula -saksofon
4. Metod Sironić – flauta
5. Paola Radin – flauta                              6. Sanel Kabiljagić – truba
udaraljke
1. Anita Primorac

 

pjevanje
1. Ingrid Haller
2. Ariana Bossi
harmonika
1. Josip Nemet
2. Neno Atanasković
3.

za instrumente oboa, rog, fagot i klarinet angažirani nastavnici – vanjski suradnici

Teorijski odjel

Pročelnica odjela: Helena Zgombić Herceg, prof.

1. Barbara Ćućić
2. Ivana Marčelja
3. Arnea Kamenarović
4. Nataša Šuleski
5. Helena Zgombić Herceg
6. Doris Kovačić
7. Alka Kavre Calcina
8. Kristina Milić
9. Davor Juretić
10. Rajka Bartolin

Odjel za općeobrazovne predmete

Pročelnica odjela: Kristina Kraljić Pleša, prof.

1. Ines Borčić – hrvatski jezik
2. Natalija Cvitković – njemački jezik, povijest
3. Nada Damjanović – geografija
4. Jelena Tomas Čargonja – matematika
5. Rajka Rajčić Majnarić – filozofija, etika
6. Marina Mrazovac – engleski jezik,likovna umjetnost
7. Kristina Kraljić Pleša – talijanski jezik
8. Marijana Vrh – vjeronauk
9. Andrea Vucelić – psihologija
10. Dora Kovačević Kauzlarić – latinski jezik

za predmet informatika i TZK angažirani nastavnici – vanjski suradnici