https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle-320x320.png

NASTAVNICI

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle.png

NASTAVNICI

  • Odjel za klavir
  • Odjel za gudače, gitaru i harfu
  • Odjel za puhače, pjevače, udaraljke i harmoniku
  • Teorijski odjel
  • Odjel za općeobrazovne predmete

Odjel za klavir

Pročelnica odjela: Daniela Marinović, prof.

1. Jelena Barbarić Mijalić
2. Enej Blažek
3. Ivan Bošnjak
4. Mario Buljan
5. Tanja Butković Verzon
6. Albert Buždon
7. Julija Dumić (PO Rab)
8. Ana Dražul
9. Eva Frančišković Bolanča
10. Patrizia Grbac
11. Laura Gudelj
12. Dorian Hatta
13. Loris Ivančić Žic (PO Rab)
14. Jasna Kvaternik Janković
15. Jadranka Jurić
16. Sandra Klen Glasnović
17. Doris Knežević
18. Sanja Kranželić
19. Daniela Marinović
20. Borjana Pantelić Skladany
21. Judita Plazonić
22. Daniela Perković (PO Krk)
23. Karmen Petričević Vuksanović (PO Krk)
24. Sara Rapotec
25. Marijan Rugani (zamjena)
26. Ivona Šarčević
27. Ivana Vrban

Odjel za gudače, gitaru i harfu

Pročelnik odjela: Mauro Šestan, prof. savjetnik

gudači

1. Mauro Šestan – violončelo
2. Vedrana Veljačić Linić – violina
3. Maja Veljak – violina
4. Ksenija Savčić – violina (zamjena za Anamariju Radman)
5. Nataša Veljak – violina
6. Nives Vadlja Šimunić – viola
7. Aleksandar Vadlja – kontrabas
8.  Nataša Balyk – mandolina (PO Rab)

gitara

1. Slađana Čolović
2. Luka Toman
3. Dragan Mamuza
4. Vanja Posavec (PO Krk)
5. Andrej Karan (PO Krk)

harfa

1. Jasna Štiglić

Odjel za puhače, pjevače, udaraljke i harmoniku

Pročelnica odjela: Ingrid Haller, prof. mentor

puhači
1. Goran Prša – klarinet
2. Mauro Mičetić – klarinet
3. Nereo Arbula -saksofon
4. Metod Sironić – flauta
5. Paola Radin – flauta
6. Sanel Kabiljagić – truba
7. Barbara Kšenek – flauta (PO Krk)
8. Antonio Haller – oboa (vanjski suradnik)
9. Alessandro Saraconi – rog (vanjski suradnik)
udaraljke
1. Anita Primorac

 

pjevanje
1. Ingrid Haller
2. Ariana Bossi
harmonika
1. Josip Nemet
2. Neno Atanasković
3. Bartol Buljan
4. Volodimir Balyk (PO Rab)

Teorijski odjel

Pročelnica odjela: Helena Zgombić Herceg, prof.

1. Barbara Ćućić
2. Ivana Marčelja
3. Arnea Kamenarović
4. Nataša Šuleski
5. Helena Zgombić Herceg
6. Doris Kovačić
7. Alka Kavre Calcina
8. Kristina Milić
9. Davor Juretić
10. Rajka Bartolin
11. Danijela Škarić (PO Rab)
12. Matea Dujmović (zamjena Branimir Oršolić, PO Krk)

Odjel za općeobrazovne predmete

Pročelnica odjela: Kristina Kraljić Pleša, prof.

1. Ines Borčić – hrvatski jezik
2. Natalija Cvitković – njemački jezik, povijest
3. Nada Damjanović – geografija
4. Jelena Tomas Čargonja – matematika, informatika
5. Rajka Rajčić Majnarić – filozofija, etika
6. Marina Mrazovac – engleski jezik,likovna umjetnost
7. Kristina Kraljić Pleša – talijanski jezik
8. Marijana Vrh – vjeronauk
9. Andrea Vucelić – psihologija
10. Dora Kovačević Kauzlarić – latinski jezik
11. Matea Tomičić – tjelesna i zdravstvena kultura