https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle-320x320.png

DRŽAVNA MATURA

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

DRŽAVNA MATURA / ZAVRŠNI RAD šk. god. 2023./2024.

VREMENIK IZRADBE I OBRANE
ZAVRŠNOG RADA
ŠKOLSKE GODINE 2023./2024.

https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle-320x320.png
objava tema za izradbu završnog rada do 20. listopada 2023.
izbor tema                               do 31. listopada 2023.
izradba završnog rada tijekom nastavne godine
https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle-320x320.png

LJETNI ROK

prijava obrane završnog rada do 02. travnja 2024.
predaja pisanog dijela završnog rada

Ispitni odbor

do 10. svibnja 2024.

27. svibnja 2024.

obrana završnog rada

sjednica Prosudbenog odbora

03. – 07. lipnja 2024.

25. lipnja 2024.

uručivanje svjedodžbi o završnom radu 28. lipnja 2024.
https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle-320x320.png

JESENSKI ROK

prijava obrane završnog rada do 10. srpnja 2024.
predaja pisanog dijela završnog rada

Ispitni odbor

do 10. srpnja 2024.

12. srpnja 2024.

obrana završnog rada

sjednica Prosudbenog odbora

22. kolovoza 2024.

23. kolovoza 2024.

uručivanje svjedodžbi o završnom radu 23. kolovoza 2024.
https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle-320x320.png

ZIMSKI ROK

prijava obrane završnog rada do 30. studenog 2024.
predaja pisanog dijela završnog rada 23. siječnja 2025.
Ispitni odbor 24. siječnja 2025.
obrana završnog rada 01. veljače 2025.
sjednica Prosudbenog odbora

uručivanje svjedodžbi o završnom radu

01. veljače 2025.

05. veljače 2025.