https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle-320x320.png

DRŽAVNA MATURA

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

DRŽAVNA MATURA / ZAVRŠNI RAD šk. god. 2022./2023.

VREMENIK IZRADBE I OBRANE
ZAVRŠNOG RADA
ŠKOLSKE GODINE 2022./2023.

https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle-320x320.png
objava tema za izradbu završnog rada do 20. listopada 2022.
izbor tema                               do 31. listopada 2022.
izradba završnog rada tijekom nastavne godine
https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle-320x320.png

LJETNI ROK

prijava obrane završnog rada do 01. travnja 2023.
predaja pisanog dijela završnog rada

Ispitni odbor

do 12. svibnja 2023.

29. svibnja 2023.

obrana završnog rada

sjednica Prosudbenog odbora

05. – 09. lipnja 2023.

26. lipnja 2023.

uručivanje svjedodžbi o završnom radu 29. lipnja 2023.
https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle-320x320.png

JESENSKI ROK

prijava obrane završnog rada do 10. srpnja 2023.
predaja pisanog dijela završnog rada

Ispitni odbor

do 10. srpnja 2023.

13. srpnja 2023.

obrana završnog rada

sjednica Prosudbenog odbora

21. kolovoza 2023.

22. kolovoza 2023.

uručivanje svjedodžbi o završnom radu 22. kolovoza 2023.
https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle-320x320.png

ZIMSKI ROK

prijava obrane završnog rada do 30. studenog 2023.
predaja pisanog dijela završnog rada 22. siječnja 2024.
Ispitni odbor 24. siječnja 2024.
obrana završnog rada 01. veljače 2024.
sjednica Prosudbenog odbora

uručivanje svjedodžbi o završnom radu

01. veljače 2024.

02. veljače 2024.