https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle-320x320.png

ČESTA PITANJA

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA S ODGOVORIMA

https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle.png

Osnovna glazbena škola

P: Tko može upisati osnovnu glazbenu školu i koliko traje?
O: Pravo upisa u 1. razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u
pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila na prijamnoj audiciji.
Osnovna glazbena škola traje 6 godina pa se preporuča upis u 1. razred glazbene
škole paralelno s upisom u 3. razred općeobrazovne škole kako bi se istovremeno
završile i osnovna općeobrazovna škola i osnovna glazbena škola, a za djecu 1. i 2.
razreda općeobrazovne škole preporučamo upis u pripremnne razrede za osnovnu
glazbenu školu.


P: Koji obrazovni programi se mogu upisati?
O: U Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka u osnovnoj glazbenoj školi
mogu se upisati sljedeći instrumenti: klavir, harmonika, violina, viola, violončelo,
kontrabas, gitara, harfa, udaraljke, flauta, klarinet, saksofon, oboa, truba, trombon,
rog i mandolina.
Instrumenti koji se mogu upisati navedeni su u Natječaju za upis učenika u osnovnu
glazbenu školu za pojedinu školsku godinu.


P: Postupak upisa
O: Za upis u osnovnu glazbenu školu potrebno je pristupiti prijamnoj audiciji koja se
organizira u dva ispitna roka: ljetni (lipanj) i jesenski rok (kolovoz, ako ostane
slobodnih neupisanih mjesta iz ljetnog roka ).
Postupak upisa propisan je Pravilnikom o upisu učenika u 1. razred osnovne
glazbene škole koji se nalazi na mrežnoj stranici Škole

P: Što nakon završenog osnovnog glazbenog obrazovanja?
O: Nakon završenog osnovnog glazbenog obrazovanja učenik može upisati srednju
glazbenu školu (s općeobrazovnim dijelom ili glazbenu školu uz neku drugu
općeobrazovnu četverogodišnju školu

https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle.png

Pripremno obrazovanje

P: Tko može upisati pripremno obrazovanje i koliko traje?
O: Pripremno obrazovanje traje dvije godine i prvenstveno je namijenjeno učenicima
bez prethodno završenog osnovnog glazbenog obrazovanja.
U prvi razred pripremnog obrazovanja mogu se upisati kandidati nakon uspješno
položenog prijamnog ispita glazbene darovitosti (ispit sluha, glazbenog pamćenja i
ritma).
U prvi razred pripremnog obrazovanja mogu se upisati kandidati do navršenih 15
godina života, a iznimku čine temeljni predmeti: tuba, kontrabas i fagot do navršenih
18 godina života te solo pjevanje do navršenih 20 godina za učenice i solo pjevanje
do navršene 22 godine života za učenike.


P: Koji se obrazovni programi mogu upisati?
O: Upisujemo sljedeće obrazovne programe za prvi razred pripremnog obrazovanja:
• flauta
• klarinet
• saksofon
• oboa
• truba
• trombon
• rog
• kontrabas

• harfa
• solo pjevanje i
• teorijski smjer.


P: Kako izgleda postupak upisa u prvi razred pripremnog obrazovanja?
O: Kandidati se za upis u prvi razred pripremnog obrazovanja prijavljuju putem
aplikacije www.upisi.hr (kao i kandidati koji se upisuju u prvi razred srednje škole).
Prije prijave obrazovnog programa u aplikaciji, svi kandidati koji nisu 8. razred
obvezni su javiti se upisnom koordinatoru Glazbene škole ( ravnatelju ) kako bi se
aktivirala mogućnost prijave kandidata. Tek nakon aktivacije, kandidat će biti u
mogućnosti prijaviti obrazovni program. Kandidati se prijavljuju putem elektroničkog
identiteta iz sustava AAi@EduHr (CARNET lozinka iz OŠ).


P: Što nakon završenog pripremnog obrazovanja?
O: Nakon uspješno završenog 1. i 2. razreda pripremnog obrazovanja moguće je
upisati prvi razred srednje glazbene škole.

https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle.png

Srednja glazbena škola

P: Tko može upisati prvi razred srednje glazbene škole?
O: U prvi razred četverogodišnjeg srednjoškolskog glazbenog obrazovanja upisuju se
učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi razred
pripremnog obrazovanja nakon uspješno položenog prijamnog ispita glazbene
darovitosti koji obuhvaća provjeru iz temeljnog predmeta struke i solfeggia za
instrumentaliste i pjevače, odnosno provjeru iz klavira i solfeggia za teorijski smjer.
Redoviti učenici upisuju prvi razred srednje glazbene škole u dobi do navršenih 17
godina života, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Izuzetak od ove odredbe
se odnosi na zanimanja glazbenik fagotist, glazbenik tubist i glazbenik kontrabasist
do navršenih 20 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica do navršenih 22
godine života, odnosno glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.


P: Koji se obrazovni programi mogu upisati?
O: Upisujemo sljedeće obrazovne programe za prvi razred srednje glazbene škole:
• glazbenik klavirist

• glazbenik harmonikaš
• glazbenik violinist
• glazbenik violist
• glazbenik violončelist
• glazbenik gitarist
• glazbenik oboist
• glazbenik flautist
• glazbenik klarinetist
• glazbenik saksofonist
• glazbenik trubač
• glazbenik trombonist
• glazbenik rogist
• glazbenik udaraljkaš
• glazbenik harfist
• glazbenik solo pjevač
• glazbenik teorijski smjer
• glazbenik mandolinist


P: Postoji li mogućnosti upisa isključivo u srednju glazbenu školu ili se
srednja glazbena škola upisuje uz pohađanje neke druge
četverogodišnje škole?
O: U Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka može se upisati:
program glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (glazbeni i općeobrazovni
predmeti) učenici koji upisuju programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim
dijelom pohađaju dva obvezna strana jezika: engleski ili njemački jezik kao prvi strani
jezik te talijanski jezik kao drugi strani jezik.
program glazbene umjetnosti paralelno uz drugi obrazovni program (samo glazbeni
predmeti) učenici koji upisuju obrazovni program bez općeobrazovnog dijela dužni
su pohađati i neki drugi općeobrazovni program (gimnazijski ili četverogodišnji
program).

P: Kako izgleda postupak upisa u prvi razred srednje glazbene škole?
O: Kandidati se za upis u prvi razred srednje glazbene škole prijavljuju putem
aplikacije www.upisi.hr.
Prije prijave obrazovnog programa u aplikaciji, svi kandidati koji nisu 8. razred
obvezni su javiti se upisnom koordinatoru Glazbene škole ( ravnatelju ) kako bi se
aktivirala mogućnost prijave kandidata. Tek nakon aktivacije, kandidat će biti u
mogućnosti prijaviti obrazovni program. Kandidati se prijavljuju putem elektroničkog
identiteta iz sustava AAi@EduHr (CARNET lozinka iz OŠ).


P: Na koji se način vrednuje uspjeh učenika prilikom upisa u prvi razred
srednje glazbene škole?
O: Kandidatu koji je uspješno završio osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi
pripremni razred srednje glazbene škole za upis u prvi razred četverogodišnjeg
srednjeg glazbenog programa vrednuju se:
• zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja
• postignuti opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda
pripremnoga obrazovanja
• konačni rezultati ostvareni na prijamnome ispitu glazbene darovitosti.


P: Postoji li mogućnost prijave paralelnih umjetničkih programa?
O: Kandidati s odgovarajućim preduvjetima imaju mogućnost prijave kombinacije
općeobrazovnih i umjetničkih programa obrazovanja – nakon odabira
općeobrazovnoga ili umjetničkoga programa obrazovanja moguće je prijaviti paralelni
umjetnički program. U slučaju zadovoljenja uvjeta za upis na samo jedan od
programa iz kombinacije, kandidat ne može upisati niti jedan program iz takve
kombinacije. Naravno, moguće je svaki od tih programa prijaviti i samostalno
kako bi, u slučaju nezadovoljenja potrebnih preduvjeta za upis obaju programa
iz kombinacije, kandidat ostao u konkurenciji za upis na pojedinačni program.


P: Polažu li se ispiti državne mature nakon uspješno završenog četvrtog
razreda srednje glazbene škole?
O: Učenici koji pohađaju program glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom
(općeobrazovni i glazbeni predmeti) imaju mogućnost polaganja ispita državne
mature s ciljem upisa na željene fakultete i akademije.